Deia-Mallorca

Deia-Mallorca

De Aankoop

Leestijd | 2 min.

Na je oriëntatie en selectie heb je het perfecte huis gevonden. Nadat er bovendien overeenstemming bereikt is over de verkoopsom kun je tot daadwerkelijke aankoop overgaan. Alvorens een afspraak te maken om de koopakte te ondertekenen is het bij aankoop van een woning aan te raden om een advocaat in te schakelen en onderzoek te laten doen.

 

De advocaat controleert in ieder geval de volgende zaken;

 

-schulden en beslagen die eventueel op het huis rusten.

-of het huis en de grond correct zijn geregistreerd.

-zijn er in het verleden zaken verbouwd en/of aangebouwd en is dat conform vergunning gedaan

-is de eigenaar de enige eigenaar en is hij of zij gerechtigd om te verkopen.

 

Verder kan de advocaat informatie achterhalen en verstrekken over tal van juridische en fiscale aspecten die van belang kunnen zijn bij de aankoop.


Advocaat

Costas Luxury Villas werkt samen met de beste lokale advocaten zodat je precies weet wat je koopt en tegen welke voorwaarden. We selecteren samen met de cliënt de advocaat. Zo dragen we zorg voor een goede persoonlijke match en hebben we bovendien afspraken over goede tarieven. Wij adviseren meestal de cliënt een advocaat te machtigen om gedurende het hele koopproces namens de cliënt op te treden. Costas Luxury Villas kijkt gedurende het hele traject mee met de cliënt en de advocaat en zorgt ervoor dat de communicatie en de informatie-uitwisseling goed verloopt.

 

Nadat de advocaat recherche heeft gedaan wordt er in de meeste gevallen een privé koopcontract opgesteld waarin specifieke voorwaarden kunnen worden vastgelegd. Op het moment dat een privé-koopcontract wordt ondertekend is het gebruikelijk dat een koper een aanbetaling doet van 10% van de overeengekomen verkoopprijs.

 

De “Escritura” is de uiteindelijke publieke koopakte waarbij het juridische eigendom overgaat van de verkoper naar de koper. De Escritura is een notariële akte die wordt getekend in het bijzijn van een notaris.

 

Notaris

De Spaanse notaris is de getuige bij de ondertekening van de akte en controleert deze. Ook controleert hij of zij of de identiteit van de contractpartijen correct is. De rol van de notaris wijkt in Spanje dus duidelijk af van hetgeen we in Nederland gewend zijn.

 

Bovenstaande informatie geeft een indicatie van het proces rondom de daadwerkelijke aankoop. Costas Luxury Villas neemt met haar partners de juridische zorg uit handen en zorgt ervoor dat de aankoop een plezierig proces wordt dat bovendien energie geeft. Zodat je met vertrouwen en plezier de koopakte bij de Notaris kunt ondertekenen.