Sant-Elm-Mallorca

Je huis in Spanje in 9 stappen

Sant-Elm-Mallorca
Je huis in Spanje in 9 stappen

leestijd | 4 min.

Je huis in Spanje in 9 stappen

Het gehele traject rondom de aankoop van een huis in Spanje kan je grofweg onderverdelen in de volgende stappen

 

1. Oriëntatie en bezichtiging

2. Overeenkomen prijs

3. Opstellen reserveringscontract

4. Aanvragen NIE nummer

5. Onderzoeksfase door Advocaat

6. Opstellen en tekenen van “Privé Koopcontract”

7. Ondertekenen van eigendomsakte van de bij de Notaris

8. Registratie eigendomsakte

9. Aangifte overdrachtsbelasting

 

Graag lopen we de verschillende stappen even kort door zodat je een indruk hebt alvorens je de oriëntatie start.


1. Oriëntatie en bezichtiging. 

De oriëntatie fase en bezichtiging hebben we op een andere pagina van onze site beschreven. Graag verwijzen we je daarnaar.

Klik hier. 


2. Overeenkomen prijs 

Nadat je je droomhuis hebt gevonden helpt Costas Luxury Villas je een geschikt bod uit te brengen en de onderhandelingen succesvol af te ronden.

 

3. Opstellen reserveringscontract

Zodra er mondeling overeenstemming is over de verkoopsom zal er een reserveringscontract worden opgesteld. Het is hierbij gebruikelijk een reserveringssom te betalen (ca € 4.000,-). Met deze reserveringssom wordt het huis (tijdelijk) van de markt gehaald. De prijs is in deze fase overeengekomen. Nu is het van belang ook alle (ontbindende) voorwaarden uit te onderhandelen. Deze worden in het uiteindelijke privé koopcontract vastgelegd. Deze reserveringssom wordt later in mindering gebracht op het nog te betalen bedrag voor de aankoop.

 

4. Aanvragen NIE nummer

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjeros) is een persoonlijk identificatienummer dat wordt toegekend aan buitenlanders. Het nummer is nodig voor bijvoorbeeld het openen van een bankrekening, afsluiten van een verzekering en zoals vermeld de aankoop van een woning. Je kunt dit nummer lokaal aanvragen bij het bevoegde commissariaat van de Policía Nacional.

 

5. Onderzoeksfase door de advocaat.

De advocaat heeft een belangrijke rol in deze fase. Hij of zij controleert mogelijke (belasting)schulden en beslagen die op het onroerend goed rusten en bekijkt of het huis en de grond correct zijn geregistreerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld niet vergunde gebouwen of aanbouwen op het perceel zijn gebouwd. Daarnaast controleert hij of zij of de eigenaar wel gerechtigd is om het onroerend goed te verkopen. Verder zal de advocaat alle juridische en fiscale aspecten rondom de aankoop van het huis controleren en eventueel adviseren over te nemen stappen.

 

6. Opstellen en tekenen "privé koopcontract".

Het privé koopcontract is een voorlopig koopcontract waarin alle zaken rondom de verkoop worden vastgelegd. Belangrijke zaken zijn onder andere de verkoopprijs, hoogte aanbetaling, en mogelijke ontbindende voorwaarden. Een goed opgesteld voorlopig koopcontract dat grondig is gecontroleerd door de advocaat zorgt ervoor dat de overdracht van het onroerend goed volgens verwachtingen en afspraken plaatsvindt.

 

Zodra het voorlopige koopcontract is getekend is het gebruikelijk dat de koper een aanbetaling doet van 10% van de overeengekomen verkoopprijs.

 

7. Ondertekenen van de eigendomsakte bij de notaris.

Bij de notaris wordt uiteindelijk de “escritura”, de publieke koopakte ondertekend. Hiermee komt de uiteindelijke juridische overdracht tot stand. De rol van de Spaanse notaris is hier vrij beperkt. Hij of zij controleert of de akte juist is ondertekend en of de identiteit van de contractanten correct is. Bij ondertekening van deze akte wordt het de verkoopprijs betaald aan de koper.

 

8. Registratie van de eigensdomsakte.

In Spanje moet de eigendomsakte worden geregistreerd bij 2 instanties. Het “Registro de la propiedad” en het “Catastro

 

9. De aangifte van de Spaanse overdrachtsbelasting (ITP).

Deze aangifte wordt door de advocaat verzorgd. De hoogte is afhankelijk van de regio waarin je huis is gelegen. De overdrachtsbelasting dient binnen 30 dagen na de ondertekening van de eigendomsakte betaald te worden.

 

Bovenstaand is een bondige weergave van het daadwerkelijke traject. Het geheel is in de basis niet complex, maar het is wel belangrijk dat er nauwkeurig naar bepaalde zaken gekeken wordt. Iedere aankoop heeft natuurlijk zijn eigen aandachtspunten.

 

Costas Luxury Villas doorloopt graag de verschillende stappen en betrekt waar nodig de juiste partners voor iedere stap.

Natuurlijk in overleg en altijd op maat.